Svetičko Hrašće OBLJETNICA KARLOVAČKE BRIGADE PDF Ispis E-mail

Upriličen komemorativni skup, položeni su vijenci podno spomenika palim borcima i na grobnicu pokopanih istarskih partizana, te evocirana sjećanja na borbeni put te partizanske jedinice

 

 

I ove je godine u Svetičkom Hrašću kraj Ozlja  polaganjem vijenaca podno spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora i evociranjem sjećanja na borbeni put  - obilježena 74. obljetnica Karlovačke udarne brigade.  Obraćajući se nazočnima, Miroslav Delić, predsjednik  karlovačkih antifašista, između ostalog je kazao: „Ovom prilikom odajemo počast za 337 poginulih, 422 ranjena borca i 107 nestalih, što za jedno relativno kratko vrijeme borbi s neprijateljem od 5. ožujka 1944. do  početka svibnja 1945. godine, predstavlja goleme žrtve. Brigada je 6. svibnja 1945. prva ušla u oslobođeni Karlovac pod vodstvom generala Borisa Boce Balaša, preko srušenog mosta u gradskoj četvrti Banija, nakon što su u silovitom udaru, Druga i Treća Armija Jugoslavenske armije oslobodile Dugu Resu, Ozalj, Karlovac i okolna naselja. Nakon oslobođenja šireg karlovačkog područja, nastavila je prema Zagrebu koji je oslobođen 8. svibnja 1945. godine“.

Sastav novoformirane Karlovačke brigade činili su borci i rukovodioci Prvog karlovačkog odreda. Na dan formiranja imala je  640 boraca – 595 ih je bilo s teritorija Karlovačkog kotara, a čak 93 % bili su Hrvati. Brigada je imala četiri bataljuna od kojih je svaki imao po dvije čete i mitraljeski vod, a imala je još i četu za vezu, prateću četu, minerski vod, štapski vod, sanitetski vod i intendaturu. Za komandanta imenovan je Franjo Molek, a za komesara Petar Erdeljac. Mjesec dana nakon formiranja brigada je popunjena sa 280 boraca iz Istre, a značajan priljev boraca bilježi se u drugoj polovici 1944. godine, kada je Tito proglasio amnestiju za pripadnike domaćih neprijateljskih formacija koji nisu počinili ratne zločine. Do 1. svibnja 1944. brigada je bila u sastavu 8. kordunaške divizije, a od tada do kraja rata u sastavu 34. divizije. Brigada je 26. listopada 1944. dobila naziv  -  udarna. Bila je glavni nositelj oružane borbe na karlovačkom teritoriju. Borbeno je djelovala na području Karlovca, Ogulina, Vrbovskog i u Pokuplju, Turopolju, Žumberku, a povremeno i u Beloj krajini (Slovenija). U proljeće 1945. godine brigada je vodila borbe na području Banije i sudjelovala u završnim operacijama za oslobođenje Korduna, Pokuplja i Žumberka.

B. M.