Topusko Znanstveni skup „Temelji narodne vlasti i odluke ZAVNOH-a“ PDF Ispis E-mail

GARANT HRVATSKOG SUVERENITETA

Činjenica da je AVNOJ, od osnutka ZAVNOH-a, samo potvriđivao njegove odluke, a nije ih donosio, jasno dokazuje da je još u jeku Narodnooslobodilačkog rata Hrvatska izrasla u federalnu državu  -  rečeno je, među inim,  na tematskom skupu  o prijelomnom događaju u povijesti  razvitka  narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom Narodnooslobodilačke borbe

 

Topusko se danas rijetko spominje kao mjesto gdje se po treći put ZAVNOH sastao (u noći između 8. i 9. svibnja 1944. godine).  Društveni  dom u kome je održan historijski skup – miniran je 1991., a po nalogu tadašnjeg predsjednika općine Vrginmost, teren je „očišćen do kraja“.  U toj zgradi održan je i Kongres kulturnih radnika Hrvatske i liječnika Hrvatske. U zdanju je bila freska Zlatka Price s temom iz rata i vizijom budućnosti grada Zagreba. U parku Vladimira Nazora u Topuskom podignut je spomenik palim borcima i Trećem zasjedanju ZAVNOH-a.  Brončana figura borca s puškomitraljezom djelo je Vanje Radauša.  Spomenik je, također, oštećen (u međuvremenu saniran).  Osim CK KPH u Topuskom su boravili Glavni štab  Hrvatske, vojne misije savezničkih zemalja i  Štab Prvog (Četvrtog) korpusa.

Sportska dvorana Hotela Top Terme u Topuskom bila je „krcata“  poklonicima antifašizma iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije na znanstvenom  skupu „Temelji narodne vlasti i odluke ZAVNOH-a“ u organizaciji SABA RH. Već je postala praksa da državni dužnosnici (iako uredno pozvani) izostaju  sa ovakvih i sličnih događanja.

Pozdravljajući sudionike, Ivica Kuzmić, gradonačelnik Topuskog izrazio je nadu da će se  Spomen dom ZAVNOH-a  obnoviti  jer se radi o spomeničkoj baštini od državnog značaja.  U ime zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, pozdravne riječi uputio je njegov izaslanik Josip  Takač.

O sudbonosnim odlukama od državnopravnog značenja koje je donio ZAVNOH kao najviše  predstavničko tijelo nove vlasti, da se  - mimo njih – više nije  moglo zanijekati u pravo Hrvatske kao zasebne federalne, odnosno federativne republičke cjeline u FNR/SFR Jugoslaviji – govorili su Franjo Habulin, predsjednik SABA RH, Ivan Fumić, dugogodišnji bivši predsjednik SABA RH  i Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske.  Podsjetili su, među inim,  na povijesnu ulogu ZAVNOH-a u konstituiranju temeljnih elemenata Federalne Države Hrvatke u Narodnooslobodilačkoj borbi. ZAVNOH je bio temelj na kojemu se kasnije gradila Narodna Republika Hrvatska i Socijalistička Republika Hrvatska. Na kraju toga razdoblja, plebiscitarnom voljom naroda, nastala je njegova samostalna demokratska Republika Hrvatska. Upravo preko ZAVNOH-a Hrvatska je ušla u pobjedničku antifašističku koaliciju.  Stoga se u izvorišnim  osnovama o tisućljetnoj borbi hrvatskog naroda za nacionalnu samobitnost i samodržavnu opstojnost, koje se nabrajaju u preambuli Ustava Republike Hrvatske (od 22.  prosinca 1990.), posebno i spominju odluke ZAVNOH-a kojima su uspostavljeni temelji državne suverenosti Hrvatske u razdoblju Drugoga svjetskog rata. Zahvaljujući državno-pravnim odlukama ZAVNOH-a Hrvatska je i u čitavom razdoblju postojanja FNRJ/SFRJ, sačuvala obilježja posebne federalne jedinice unutar federacije jugoslavenskih republika. To je i bila pravna pretpostavka za izlaz iz Jugoslavije i proglašenje nezavisnosti  Republike Hrvatske u ljeto 1991. godine.

Nacionalni, antifašistički parlament Hrvata bio je ZAVNOH, čiji je slijednik poratni današnji Hrvatski sabor. I prvi predsjednik samostalne Hrvatske Franjo Tuđman i njegov otac, vijećnik ZAVNOH-a, bili su antifašisti.  U svojim izlaganjima, govornici su podsjetili i na Deklaraciju o antifašizmu iz 2005. godine u kojoj Hrvatski sabor naglašava potrebu trajne afirmacije i njegovanja antifašističkih vrijednosti, te zaštitu i očuvanje stečevina antifašizma.  Također su ukazali na potrebu njegovanja povijesne istine o antifašističkoj borbi hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske. Mladi naraštaji u školama i na fakultetima trebaju se objektivno informirati  kako bi spoznali da bez antifašističke Narodnooslobodilačke borbe ne bi danas bilo ni slobodne hrvatske države.  Nije dopustivo da se vrijeđaju i blate ljudi koji su dali živote i oni koji su ih bili spremni dati za sreću i blagostanje čovjeka i za slobodu naše hrvatske domovine, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u Domovinskom ratu.

Založimo se da se usvojena Deklaracija o antifašizmu u Hrvatskom saboru dosljedno ostvaruje. Na taj način ćemo potvrditi da iza riječi stoje djela, da Hrvatska slijedi ideale antifašizma i načela koje je utvrdio ZAVNOH na svojim zasjedanjima tijekom Narodnooslobodilačke borbe. Naša je dužnost i dužnost budućih generacija da poštujemo i čuvamo istinu o prijelomnim trenucima hrvatske povijesti u kojima jedno od značajnih mjesta ima  ZAVNOH – zaključeno je na  znanstvenom skupu.

U kulturno-umjetničkom programu sudjelovala je sopranistica Barbara Othman, prof. Marjan Krajna (harmonika) i dramski umjetnik Dubravko Sidor.

B. M.