Batina „Naša je obveza da branimo i čuvamo antifašizam“ PDF Ispis E-mail

To je, među inim, istaknuo FRANJO HABULIN, predsjeddnik  SABA RH ispred Spomenika Crvenoj armiji u povodu  obilježavanja 73. obljetnice Batinske bitke i oslobođenja Baranje

 

Batinska operacija trajala je od 11. do 29. studenog 1944. godine kad su zauzeti mostobrani kod Batine i Apatina na koje su se prebacile jače snage Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije – istaknuo je Franjo Habulin, predsjednik SABA RH ispred Spomenika Crvenoj armiji u Batini, na svečanosti 73. obljetnice Batinske bitke i oslobođenja Baranje. U jeku odlučujućih borbi njemačka vojska je u više protunapada pokušala da snage Crvene armije i NOVJ nabaci na Dunav. Posebno je bilo kritično 12. i l3. studenog  kad su uslijedili najžešći protunapadi. Zahvaljujući izvanrednoj hrabrosti i upornosti boraca Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, protunapadi su odbijeni, njemačke snage u međurječju Dunava i Drave uništene. U tim teškim borbama stvoreni su povoljni uvjeti za nastupanje jedinica Crvene armije prema Beču i Budimpešti, konačno je oslobođena Baranja, a izbijanjem NOVJ na Dravu ugroženi su bokovi i pozadini njemačkih snaga na Srijemskoj fronti. U tim je borbama život izgubilo preko 1.500 boraca Crvene armije i 478  boraca 51. vojvođanske divizije. Kako je rekao Habulin, obilježavanje ovog događaja od velikog je historijskog značenja jer se na taj način tradicije NOR-a čuvaju od zaborava,  a mlađim naraštajima prenose dosezi antifašističke borbe. Naša nas prošlost obvezuje da čuvamo i branimo tekovine antifašizma. Nažalost, ideje fašizma još nisu do kraja poražene, pa je iznimno važno upoznavati mladi naraštaj s antifašističkim vrijednostima. Ipak, mladi u Hrvatskoj su nama jamstvo da će se antifašizam održati, zaključio je Habulin.

Sudionike su pozdravili i Vladimir Prohorov, zamjenik veleposlanika Ruske Federacije u RH, Nikola Opačić, član predsjedništva SABA RH i Predrag Stojanović iz Vijeća SNM –a.

Počast u sklopu obilježavanja 73. obljetnice Batinske bitke i oslobođenja Baranje upriličena je  podno spomen-obilježja palim borcima Crvene armije na belomanstirskom Trgu Slobode, koji je nedavno obnovljen novcem prikupljenim od ruskih veteranskih udruga. Riječ je o zdanju, u obliku obeliska, u čijem je podnožju pokopan general-lajtnant Vasilij Petrovič-Musin, koji je poginuo u Batinskoj bitki. Na pročelnom dijelu spomenika, koji leži na postolju od više stupova, nalazi se posveta „Palim borcima nepobjedive Crvene armije protiv fašizma i za naše oslobođenje“, na hrvatskom, srpskom, ruskom i mađarskom jeziku. Na vrhu spomenika, koji je popločen crveno-smeđim reljefnim mramorom, nalazi se crvena zvijezda petokraka, a na pročelnom dijelu, uz srp i čekić u zlatastoj boji, nalaze se posveta „Na večnu uspomenu“.

Rusko veleposlanstvo obnovilo je spomenik i biste baranjskih revolucionara (Jovana Lazića, Sare Bertić i Kis Ernoa) na belomanastirskom Katoličkom groblju (na dijelu koji nosi naziv Partizansko) te spomen-obilježje u prigradskom naselju Šećerani. I na ovim spomen-obilježjima položeni su vijenci kao i na obližnjem Memorijalnom kompleksu „Batinska bitka“. Čine ga Spomen-dom s dvije izložbene dvorane, ugostiteljski objekt i prostrani Spomen-park. Tu je i Spomenik Crvenoj armiji, rad akademskog kipara Antuna Augustinčića. Središnji dio spomenika je monumentalni obelisk (visok 27 metara) na vrhu kojeg stoji osam metara visoka brončana figura  - „Pobjeda“. Posebno obilježje spomeniku daje skupna grobnica (kripta) u kojoj su sahranjeni ostaci 1.297 vojnika Crvene armije.

Na spomen-obilježjima položeni su vijenci i cvijeće brojnih izaslanstava, među inim i Veleposlanstva Ruske Federacije u RH na čelu sa zamjenikom veleposlanika Vladimirom Prohorovom, SABA RH (Franjo Habulin), Veleposlanstvo Republike Srbije u RH (generalni konzul  Milan Šatić), Baranjsko-rusko društvo prijateljstva (akademik Svetozar Vakanjac), ZUABA Vukovarsko-srijemska (Lazo Đokić), Grada Belog Manastira (gradonačelnik Tomislav Rob), UABA Beli Manastir (Nikola Živković). Vijeća srpske nacionalne manjine  Beli Manastir (Predrasg Stojanović), belomanastirskog SDP-a (Željka Zagvozda) i SDSS-a (Svetlana Žarković Tišma)… Program svečanosti uspješno je realiziran zahvljujući Nikoli Opačiću, članu Predsjedništva SABA RH i predsjedniku UABA Beli Manastir koji se zahvalio svim sudionicima na sudjelovanju.

B. M.