DVANAESTA SLAVONSKA PROLETERSKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA PDF Ispis E-mail

Ustanak u Zapadnoj Slavoniji, koja je bila i ostala najjače  žarište NOB-e u Slavoniji, počeo je nešto kasnije nego u Lici, Baniji, Kordunu, ali je zato bio u stalnom usponu. Početkom listopada 1941. godine osnovane su prve naoružane partizanske grupe: „Psunjska  i  Matija Gubec“, sastavljene od komunista, Hrvata, Srba i  Čeha koje su odmah krenule u akcije. Krajem 1941. godine u  Slavoniji  imamo prvu veću  jedinicu: Slavonski bataljun, a  u proljeće i ljeto 1942. godine Slavonija ima tri partizanska odreda: Prvi, Drugi i Našički odred, a zatim je došlo do  osnivanje Prve brigade.


 

Jedna od najuspješnijih brigada Narodno oslobodilačke vojske Hrvatske (NOVH), svakako je bila i Dvanaesta slavonska proleterska narodnooslobodilačka udarna  brigada, osnovana 11.10. 1942. godine ( u daljnjem tekstu Brigada) na južnim obroncima  Papuka nedaleko   sela Budići kao Prva slavonska brigada.

Slavonija je u to vrijeme, kao i danas uostalom, bila nacionalno, socijalno i  vjerski raznolika s vrlo izraženim političkim podjelama, opterećena predrasudama i političkim podjelama, što je dodatno opterećivalo  povjerenje u partizane i partizansku borbu. U takvom ozračju je osim političke trebalo imati puno  više ljudske mudrosti, razumijevanja  i organizirati ljude/borce.

Posebnost Brigade  se je ogledala u mladosti boraca s prosječnom starosti od 18-20 godina. 200-tinjak  njih  nije bilo  starije od 18 godina, 350 bilo je bilo u dobi od  18 i 20 godina, 300 od 20 do 24 godine, a 100 boraca preko 25 godina života. Niti  jedan borac nije bio stariji od 30 godina. Prema nacionalnoj strukturi na dan osnivanja u Brigadi je bilo  958 boraca od kojih  864  Srba, 79 Hrvata, 10 Čeha, 2 Židova , 2 muslimana i 1 Nijemac. Od ukupnog broja 785 su bili seljaci, 132 radnici i 34  intelektualaca, učenika  i studenta. Dvije trećine boraca bili su seljaci, i to je, sa radnicima Brigadi davalo ne samo širok narodni karakter, već i odlučnost  da se bore ne samo protiv fašizma i ustaša, već i za nove pravednije odnose. Bili su svrstani u četiri bataljuna,prateći vod, bolničku i omladinsku četu. Oko 250 boraca Brigade bili su prvoborci što dodatno govori o vrijednosti Brigade.

Naređenjem Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21. prosinca  1942. godine, Brigada je dobila  naziv Dvanaesta slavonska brigada, a 30. prosinca 1942. godine ulazi u   sastav novoosnovane  Četvrte slavonske divizije, koja je svibnja   1943. godine preimenovana u Dvanaestu slavonsku diviziju NOVJ.

Početkom srpnja  1943. godine zbog uspješnih borbi Glavni štab NOV i PO Hrvatske Brigadi dodjeljuje naziv udarna.

26. listopada 1944. godine Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Josip Broz Tito brigadi dodjeljuje naziv proleterska. U to vrijeme Brigada u svom sastavu ima   1755 boraca od kojih je1064  Hrvata i  615 Srba.

Osnivanjem  i uspješnim  djelovanjem    Brigade  omogućeno je   proširivanje slobodne teritorije u Slavoniji, osnivanje  novih partizanskih jedinica, boljih   uvjeta  za rad Štaba 3. operativne zone, organa Komunističke partije Hrvatske , narodne vlasti, omladine i Antifašističke fronte  žena .

Kroz 940 dana djelovanja   Brigada je  ostavila dubok trag u borbama i oslobađanju dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovina i Slovenije.  Bila  je prva regularna jedinica NOVJ sa 4 bataljuna na teritoriju između  Save, Drave i Dunava, na gusto naseljenom prostoru sa razvijenom  željezničkom i cestovnom  komunikacijom od Osijeka i Vinkovaca na istoku, do Sutle na zapadu.

U proljeće 1945. godine  Brigada je značajno doprinijela  oslobođenju Slavonije, Podravine i Slovenije sudjelovanjem  u  završnoj ofanzivi.

Bila je  simbol partizanske snage, organiziranosti, hrabrosti i odlučnosti.

Kroz 940 dana ratnog puta kroz Brigadu je prošlo između 7.000- 8.000 boraca,  poginulo  je oko  1500 boraca, a svaki treći je bio ranjen.

Brigada je koliko se zna jedina Slavonska brigada koja je imala i svoju himnu, nastalu  na motivima narodne pjesme „Dvanaesta je majka Slavonije“. Autor pjesme/stihova je Božidar Stanić, a autor glazbe Strahimir Bosnić. Obojica su Pakračani. Pjesma „Dvanaesta je majka Slavonije“ svojevremeno je bila pravi hit na festivalima širom zemlje, čemu su doprinijele čuvene „Ladarice“ i Josipa Lisac.