Obljetnice SPLITSKI PARTIZANSKI ODRED PDF Ispis E-mail

U povodu 76. obljetnice stradanja Splitskog partizanskog odreda, na Prokitima kod Spomen-obilježja položeni su vijenci. JOSIP MILAT, predsjednik UABA Split kazao je kako je ovo prvi put da se u ime Grada odaje počast palim partizanima

Splitski partizanski NOP odred formiran je 11. kolovoza 1941. godine u Splitskom polju odlukom PK KPH za Dalmaciju od 7. i 8. kolovoza 1941. U odred je ušlo 60 boraca, članova KPJ i SKOJ-a, koji su ranije obučavani na tečajevima za vojnu obuku. Na putu za Dinaru njegova dva voda, logorujući u blizini Košuta, napadnuta su 14. kolovoza od ustaša, domobrana i talijanskih vojnika. Poslije jednodnevne borbe, pri probijanju iz obruča, Odred je razbijen. Tom prilikom poginuo je  Mirko Kovačević, borac iz španjolskog nacionalnooslobodilačkog rata i organizator prvih partizanskih jedinica u Dalmaciji, 24 borca su zarobljena i od ustaša strijeljana u Sinju, a svega 13 je uspjelo da se vrati u Split.

Počast stradalim partizanima

U povodu 76. obljetnice stradanja Splitskog partizanskog odreda na splitskim Prokitima kod Spomen-obilježja položeni su vijenci izaslanstava antifašističkih udruga i lokalnih tijela vlasti. „U slobodu, koju danas uživamo, 24 ubijena mladića iz Splita i Solina, utkala su sebe“, rekao je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Josip Milat, predsjednik UABA Splita, istaknuo je kako je ovo prvi put da se u ime Grada odaje počast palim partizanima.  Na komemorativnoj svečanosti nazočili su, među inim i predstavnici SDP-a i SRP-a.

Brojne akcije Partije za pokretanje ustanka i osnivanje partizanskih sustava donijele su stvaranje visokog borbenog raspoloženja naroda Dalmacije, poglavito u primorju i na otocima. Međutim, pripreme za prenošenje oružane borbe izvan gradskih područja i stvaranje većih borbenih jedinica odvijale su se dosta sporo. Prihvaćajući primjedbe od strane CK KPH, Pokrajinski komitet donio je 7. kolovoza odluku da se uglavnom od članova KP i SKOJ-a  formira odmah sedam partizanskih odreda: Splitski, Šibenski, Vodičko-zatonski, Primoštensko-krapanjski, Solinski, Trogirski i Sinjski. Bilo je zamišljeno da se odredi formiraju za tri dana, da se odmah prebace na područje Dinare i Kninske krajine i spoje s ustanicima u Lici i Bosni. Povjesničari tog razdoblja konstatiraju da su „zbog nedovoljnih priprema, i zbog slabe organizacije prebacivanja, skoro svi ovi odredi bili razbijeni ili su prestali da postoje, a neki se nisu ni potpuno oformili“. Sve je to krajnje negativno djelovalo u Dalmaciji.

Neuspjeh djelovanja prvih partizanskih odreda predstavljao je težak udarac i gubitak za NOB u Dalmaciji. Za svega nekoliko dana poginulo je preko sto članova Partije i SKOJ-a. Došlo je i do stradanja Šibenskog odreda oko Promine, spasilo se samo nekoliko boraca, koji su se jedva probili do Drvara i Livanjskog polja. Unatoč tome nastavljena je borbena aktivnost u gradovima i pojačane su pripreme za stvaranje novih odreda. Komunisti i borci iz gradova i sa otoka upućivani su u partizane, u manjim grupama i priključivali se jedinicama u Lici i Kninskoj krajini. Tako je već 10. rujna 1941. godine formiran Dalmatinsko-dinarski odred.

Ponovno formiranje Odreda

Po drugi put Splitski partizanski odred formiran je naredbom Štaba grupe NOPO za Dalmaciju od 15. ožujka 1943., na sektoru Muć, Lećevica, od boraca Trogirskog i Kaštelanskog voda (l. bataljun), Šibensko-drniške čete (2. bataljun) i Bukovičko-prominske čete (3. bataljun), a popunjen je i novim borcima sa područja srednje Dalmacije.

Odred je vodio česte borbe s talijanskim, ustaškim, domobranskim i četničkim jedinicama – u drugoj polovici ožujka u rajonu Muća, travnja s četnicima u Otišiću i Maovicama, ustašama između Sinja i Vrlike, talijanskim okupatorom u Kaštel Lukšiću, Sućurcu i Gomilici, ponovno  ustašama u Kljacima kod Drniša i Talijanima na Kozjaku.

Dio Splitskog odreda onesposobio je 6. lipnja jedan hidroavion kod Segeta, a druga grupa boraca napala je 12. lipnja talijanski motorni čamac kod Trogira. Odred je dao borce za formiranje manjih partizanskih jedinica (Cetinjski bataljun, Trogirska četa, Šibenska četa, Dinarska četa), koje će kasnije prerasti u nove odrede. Koncem kolovoza, 3. bataljun ušao je u sastav Prve dalmatinske brigade. Po kapitulaciji Italije Odred je znatno narastao i davao borce i starješine za jedinice koje su tada formirane, a sredinom listopada 1943., preostalo ljudstvo ušlo je u satav 4. brigade 9. divizije.


Bojan Mirosavljev