Ratna kronika OSNIVANJE PRVIH BRIGADA HRVATSKE PDF Ispis E-mail

U ljeto 1942., stvoreni su uvjeti za formiranje krupnih vojnih jedinica, prtizanskih brigada, sposobnih da prenose borbene aktivnosti u udaljene krajeve, gdje je to potrebno, i da svojom pokretljivošću izbjegavaju koncentrične udare nadmoćnog neprijatelja

 

U ljeto 1942.godine, Glavni je štab Hrvatske donio odluku da se počne s neposrednim pripremama za osnivanje prvih narodnooslobodilačkih brigada. Postupak je ubrzala situacija u Lici, na Kordunu i Baniji, gdje su partizanski odredi i pored svoje pokretno taktički dobre unutarnje strukture, sve teže odolijevali agresivnosti talijanskih i njemačkih trupa, vojske NDH i četnika i morali voditi frontalne borbe, izlažući se nepotrebnim gubicima.

Prva –1. lička

Glavnik štab Hrvatske je još 18. lipnja 1942., zapovjedio Štabu 1. operativne zone da pristupi formiranju 1. NOU brigade Hrvatske (1. lička), pod imenom 1. udarna brigada 1. Operativne  zone Hrvatske, a od 19. ožujka 1944., proleterska. Formiranje je završeno 8. srpnja 1942., u selu Toboliću na Kordunu. U sastav brigade su ušli – bataljun „Marko Orešković“ i „Pekiša Vuksan“ iz Grupe NOPO Like i 2. bataljun 1. kordunaškog i udarni bataljun Banijskog NOP odreda. Imala je četiri bataljuna sa 1028 boraca. Brigada je u početku pod Štabom 1. OZ, a od 22. studenog 1942., ulazi u sastav 6. ličke divizije. Ovim je započeo proces osnivanja narodnooslobodilačkih brigada Hrvatske koji traje skoro sve do kraja rata 1945. godine.

Mjesec dana kasnije, sredinom kolovoza 1942., u Laudanovom gaju (kod sela Bujnića) formirana je 2. brigada Hrvatske, poznata kao 2. lička NOU brigada, a od 19. ožujka 1944., kao proleterska. Činili su je udarni bataljun Ličke grupe partizanskih odreda, lapački bataljun „Stojan Matić“, korenički bataljun „Ognjen Prica“ i udbinski „Mića Radaković“. Imala je oko 1200 boraca i bila je od GŠH, onda pod Štabom 1. OZ, a od  22. studenoga 1942., u sastavu 6. ličke divizije.

Od  3. i 5. i Udarnog bataljuna Banijskog NOP odreda osniva se 2. rujna 1942., Sedma NOU brigada, poznata kao 7. banijska NOU brigada 7. banijske divizije. Prvo je u nadležnosti štaba 1. OZ. Od studenog 1942., u 7. banijskoj diviziji. Imala je oko 1000 boraca. Ubrzo iza toga, 7. rujna, u Oblaju kod Gline, osnovana je 8. NOU brigada Hrvatske, poznata kao 8. banijska brigada, onda kao 2. brigada 7. banijske divizie. Nastala je od 1., 2. i 4. bataljuna Banijskog NOP odreda. Imala je oko  1000 boraca. Prvo je pod Štabom 1. OZ, a onda u sastavu 7. banijske divizije.

Udarne jedinice

Šestog rujna 1942., nedaleko Gospića, u selu Mogoriću, osnovana je 9. NOU brigada Hrvatske, poznata kao 3. lička brigada, od 19. ožujka 1944., proleterska. Formirana je od partizanskog bataljuna „Velebit“, „Bićo Kesić“, „Mirko Štulić“ i „Krbava“. U prosincu 1942., dobila je Mitraljeski bataljun. Imala je u početku 900, a u prosincu 1364 boraca. Nalazila se pod zapovjedništvom Štaba 1. OZ, a od 22. studenog je u sastavu 6. ličke divizije. Onda je 16.rujna kod Dunjaka, u selu Petrova Poljana, formirana 5. NOU brigada Hrvatske, poznata kao 2. kordunaška, odnosno 5. kordunaška  brigada. U njen sastav su ušli dijelovi 1. i 2. kordunaškog odreda, tri bataljuna. Brojala je 699 boraca. Bila je pod Štabom 1. OZ, a od 22. studenog  u sastavu je 8. kordunaške divizije.

Šestog rujna 1942., formirana je 1. dalmatinska NOU brigada, od 19. rujna 1944., proleterska. Brigada je osnovana u selu Dobro kod Livna i činili su je četiri bataljuna  -  „Ante Jonić“, „Bude Borjan“, „Josip  Jurčević“ i „Tadija Anušić“. Imala je oko 1150 boraca. Bila je pod Štabom 4. OZ, a od 9. studenog je u sastavu 3. crnogorske divizije. Poslije toga je komesar 4. OZ Ivica Kukoč otišao u sjevernu Dalmaciju da organizira formiranje 2. dalmatinske  NOU brigade (proleterska od 12. srpnja 1944.).  Osnovana je 3. listopada 1942., u selu Unište kod Bosanskog Grahova. Imala je četiri bataljuna -  „Branko Vladušić“, Primorski, Duvanjski i Vaganjski, s 1000 boraca. U selu Vrba kod Muća, 12. studenog 1942., formirana je 3. dalmatinska NOU brigada, od Mosorskog i Mosećkog bataljuna i Rogozničke partizanske čete, oko 560 boraca. Bila je pod Štabom 4.OZ, a od 13. veljače 1943., u sastavu je 9. dalmatinske divizije.

U Slavoniji, na teritoriju 3. OZ djelovali su 1 i 2. slavonski NOP odred od kojih se 11. listopada 1942., u selu Budići kod Pakraca, osnovala 1. slavonska brigada Hrvatske, poznata kao 12. brigada Hrvatske, na čemu su se angažirali Andrija Hebrang i Rade Bulat koji su tada bili u Slavoniji. Brigada je imala četiri bataljuna i 1958 boraca. Bila je do 30.  prosinca pod GŠH, a onda u sastavu 12. slavonske divizije.

Samostalne u djelovanju

Reoerganizacijom 1. primorsko-goranskog odreda Štab 5. OZ je 12. listopada 1942., u Drežnici formirao 1. primorsko-goransku brigada (6. brigadu Hrvatske). Nastala je od 1. i 2. udarnog bataljuna, onda od bataljuna „Ljubica Gerovac“ i „Mirko Trbović“ iz 1. primorsko-goranskog odreda. Imala je 1147 boraca i bila je pod zapovjedništvom 5. OZ, onda kraće u sastavu 8. kordunaške divizije, pa od 11. prosinca opet u sastavu 5. OZ. U studenom, također u Drežnici formira se 2. brigada 5. OZ ili 14. primorsko-goranska brigada Hrvatske. Osnovana je od 1. i 2. bataljuna 2. primorsko-goranskog odreda i bataljuna „Matija Gubec“ iz 1. primorsko-goranskog odreda. Imala je 599 boraca i bila pod Štabom 5. OZ, a u proljeće 1943, u sastavu 13. primorsko-goranske divizije.

U selu Sjeničak, 7. studenog osniva se 13. NOU brigada Hrvatske „Josip Kraš“, od 11. prosinca 1942., poznata kao 13. proleterska NOU brigada „Rade Končar“. Brigadu su činili 1. proleterski  bataljun Hrvatske i Žumberačko-pokupski odred. Imala je 600 boraca i bila je pod zapovjedništvom 2. OZ, od 22. studenog do 16. prosinca 1942., u sastavu 7.banijske divizijje, a potom pod Štabom 2. OZ.

Brigade su bile najpogodniji organizacijski vojni sustav za vođenje manevarskog partizanskog rata. One su bile taktičke jedinice, manjeg združenog sastava, ali samostalne u djelovanju, što je bilo presudno u razvoju NOR-a. U klasičnom ratovanju, kakvog će biti na kraju NOR-a, brigade će ostati u okviru divizija, ali duplo većeg brojnog stanja i sa sredstvima podrške.

Bojan  Mirosavljev