Povodi OSLOBOĐENJE GRADA ZAGREBA PDF Ispis E-mail

Zagreb je bio jedno od najistaknutijih žarišta organiziranog otpora njemačkom i talijanskom  okupatoru i ustaškim kvislinzima  ali i razvitka NOB naroda Hrvatske te stalni izvor boraca i centar za opskrbu NOV i PO Hrvatske opremom i osobito sanitetskim materijalom. Bijeli grad – Zagreb oslobođen je 8. svibnja 1945.godine

Neposredno prije rata i poslije okupacije u Zagrebu je djelovao CK KPJ. U toku travnja i svibnja 1941., pod rukovodstvom Tita održani su u Zagrebu sastanci CK KPH, na kojima su donijete odluke o pripremi Partije i naroda za organizaciju narodnooslobodilačkog rata i narodnooslobodilačke borbe. U Zagrebu je djelovao i CK KP Hrvatske, sve do odlaska njegovih članova u pojedine dijelove zemlje.

Nakon odlaska CK KPH u Zagrebu do 1944., djeluje Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku. U gradu je nakon okupacije djelovala organizacija KPJ, koja je preko Mjesnog i rajonskih komiteta, organiziranih teritorijalno, rukovodila sa oko 500 komunista, okupljenih u 60 ćelija. U prvim danima okupacije u Zagrebu su počele s radom ilegalna radio-stanica CK KPJ i velik broj partijskih tehnika CK KP Hrvatske, u kojima se umnažao propagandni materijal za potrebe partijskih organizacija u gradu i čirtavoj zemlji.

Skojevci u akciji

Sa širokom mrežom organizacija djelovao je i SKOJ, koji je imao velik broj članova u redovima napredne radničke omladine, srednjoškolaca i studenata. Rukovođene od komunista, masovne antifašističke organizacije NOP okupljale su u svojim redovima sve antifašističke i patriotski orijentirane građane, koji  su na različite načine – prikupljajući lijekove, materijalnu i drugu pomoć pomagali NOB – organizacije Narodne pomoći, AFŽ i osobito NOF u kojima je bilo okupljeno na desetke tisuća simpatizera NOP. U prvim danima NOB velik zadatak imao je i Savez mlade generacije, široke organizacije mladih u pripremi omladine za sudjelovanje u jednom od načina antifašističke djelatnosti. Ta organizacija bila je jezgra kasnije osnovanog USAOH-a.

U toku NOR-a u Zagrebu je organiziran velik broj diverzija, sabotaža, napada na neprijatelja i drugih akcija, koje su imale cilj da okupatoru nanesu moralnu i materijalnu štetu. U prvim danima ustanka tim akcijama rukovodio je Vojni komitet, a neposredni organizator i nosilac takvih akcija bile su organizacije KP i SKOJ.

U specifičnim prilikama razvijaju se i organi narodne vlasti. U jesen 1941., u Zagrebu se stvara prvi ilegalni NOO, a 7. studenoga 1943., u Oborovu održana je okružna konferencija delegata sreskih NOO okruga Zagreb, na kojoj je izabran Okružni NOO, koji je objedinjavao 9 sreskih i 18 rajonskih NOO. U tvornicama i ustanovama formirani su odgovarajući NOO, tako da je u Zagrebu do oslobođenja djelovalo ukupno oko 175 raznih narodnooslobodilačkih odbora.

U antifašističkim organizacijama – NOF, Narodna pomoć, AFŽ bilo je okupljeno više              desetina tisuća simpatizera NOP- a, koji su sakupljali novčana sredstva, lijekove i drugi sanitetski materijal, odjeću, obuću, namirnice za partizane, njihove obitelji, političke zatvorenike, te raznosili ilegalnu štampu i održavali kurirske veze, sakrivali ilegalne političke radnike. U Zagrebu su se nalazili Pokrajinski i Mjesni odbor Narodne pomoći sa 6 rajonskih i 200 pododbora, 650  aktivista i 3000 simpatizera; u 1942., u Zagrebu djeluje oko 10 tisuća aktivista. Te iste godine u Zagrebu postoji i Glavni odbor AFŽ, koji rukovodi radom 55 odbora.

Zvjerstva okupatora

Zagreb je bio stalni izvor za popunu jedinica NOV i PO Hrvatske novim borcima, koji su  upućivani iz grada dobro organiziranim kanalima, a javke za prihvat ljudi nalazile su se u neposrednoj okolici grada. Građani Zagreba, poglavito zagrebački proletarijat i omladina, bili su jezgra za formiranje jedinica Druge operativne zone, 13. proleterske  brigade, a kasnije za jedinice Desetog korpusa zagrebačkog i 34. divizije . Početkom 1943., iz Zagreba odlaze na slobodni teritorij istaknuti književnici i antifašisti Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić, što je imalo veoma snažnog odjeka u narodu.

Za vrijeme okupacije neprijatelj je u Zagrebu počinio velika zvjerstva progoneći i ubijajući istaknute hrvatske komuniste i druge napredne antifašistički orijentirane građane, a i Srbe i Židove bez obzira na njihovo uvjerenje. Policijska mučilišta – Savka cesta, Trg N i druga gubilišta -  Rakov Potok i Dotršćina primjeri su zvjerstava okupatora i njihovih domaćih pomagača – ustaša.

Snažan zamah i razvitak narodnooslobodilačkog pokreta u samom Zagrebu uvelike je pridonio brzom i političkom i vojnom razbijanju Pavelićeve NDH i pobjedi NOP u Hrvatskoj.

Osmi svibanj 1945.godine...

Osmog svibnja 1945., jedinice JA oslobodile su Zagreb, glavni grad Hrvatske. U borbama na prilazu Zagrebu i u samom gradu poginula su iz jedinica Druge armije 183 borca dok je 646 bilo ranjeno, a poginulo je preko 3000 i zarobljeno preko 6000 neprijateljskih vojnika. Zagreb je tijekom NOR-a dao 42000 sudionika antifašističke borbe. Od toga je poginulo kao antifaistički borci 4709, ubijeno u koncentrcijskim logorima i zatvorima 15129 i na terenu 6500, što ukupno iznosi 26338 poginulih Zagrepčana ili 12,5% svih stanovnika grada.

U tijeku završnih operacja, organizacije narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu formirale su od svojih pripadnika oružane jedinice sa zadatkom da spriječe rušenje objekata u gradu i onemoguće pljačke i nasilja. Zahvaljujući tim mjerama, Nijemci i ustaše prilikom bijega iz Zagreba nisu uspjeli porušiti gospodarske objekte, kulturne i druge javne zgrade i sredstva komunikacije u gradu iako je sve bilo pripremljeno za njihovo miniranje.

Bojan Mirosavljev