Izborna skupština IGNORIRANJE TEKOVINA ANTIFAŠIZMA PDF Ispis E-mail

Za novog predsjednika Saveza udruga antifašista Karlovačke županije izabran RATOMIR BOŠNJAK. Novo rukovodstvo mora oštrije postaviti pitanje novoj vlasti o odgovornosti državnih institucija i lokalnih organizacija o ignoriranju i omalovažavanju tekovina antifašizma

Na izbornoj skupštini Saveza udruga antifašista Karlovačke županije u Dugoj Resi izabran je novi predsjednik –Ratomir Bošnjak. Od 30 članova Skupštini je nazočilo njih 28, a Bošnjak je dobio 15, dok je kandidat Rade Kosanović dobio 13 glasova za predsjednika. Bošnjak (inače je i predsjednik UABA Duga Resa) zahvalio je na izboru najavivši bolju i uspješniju suradnju sa udrugama antifašista u Ogulinu, Karlovcu, Vojniću i dakako, Dugoj Resi. Rekao je kako je uporan, da voli raditi i da će nastojati zajedno sa rukovodstvima i članstvom, djelovati u ostvarivanju programskih zadataka i promicanja antifašističkih vrijednosti, iako okruženje u kojima antifašisti djeluju nije povoljno.

 

Ni kune iz proračuna

Branko Kljajić, dosadašnji predsjednik Saveza udruga antifašista Karlovačke županije kazao je kako su se pridržavali planova i rada i ostvarili zacrtano ukoliko su to mogućnosti dozvoljavale. Nešto je ostvareno u cijelosti, nešto djelomično, a dosta toga nije realizirano. Razloga tome je više, a glavni je nedostatak financijskih sredstava. U 2014. godini bilo je nešto sredstava pa se 1.549 kuna prenijelo u 2015., i za rad se u toj godini dobilo samo 500 kuna i to od općine Vojnić. U ovoj godini nije bilo nikakvog priliva financijskih sredstava. Obilježavane su sve značajne obljetnice oko donošenja važnih antifašističkih odluka, formiranja slavnih partizanskih jedinica i sudjelovali na brojnim komemoracijama.

Financirali smo se vlastitim donacijama, nešto smo dobili od SABA RH i ZUABA ZŽ i GZ, a najveća pomoć stizala je od Srpskog narodnog vijeća, kazao je Kljajić. Antifašisti u Karlovcu i na području županije nemaju svojih prostorija za rad ni neophodnu opremu kao i nužna financijska sredstva za djelovanje. „Ako je najvišim državnim aktima utanačeno da je temelj današnje Republike Hrvatske u antifašizmu i da država treba njegovati tekovine antifašističkih vrijednosti i financirati naše udruge, onda to valja i činiti. Nisam se želio ponižavati i moljakati lokalne vlasti za neku kunu“, kazao je Kljajić.

Izbornoj skupštini nazočili su vodeći ljudi Srpske zajednice u Karlovačkoj županiji, pododbora SKD Prosvjeta i Milovan Bojčetić, potpredsjednik SABA RH i predsjednik ZUABA Sisačko-moslavačke županije koji je Mileni Madžarević i Nadi Radović uručio Priznanje SABA RH za razvoj antifašizma, a Dušanu Krivokući Povelju SABA RH za doprinos očuvanju antifašističkih vrijednosti.


Antifašizam kao „ukras“

Kako je istaknuto u izvještaju o radu i prošlom mandatnom razdobolju, iako su vidljivi manji pomaci u društvenoj afirmaciji antifašizma, konkretnih realizacija saborske Deklaracje o antifašizmu, posebno u Karlovačkoj županiji još nema.  Antifašizam je često u proteklom mandatnom periodu služio vlasti kao „ukras“ hrvatske demokracije za vanjskopolitičke potrebe, a društvena stvarnost govori o ignoriranju i omalovažavanju tekovina antifašizma, najgrubljim napadima na istaknute vođe NOR-a, te stalno lansiranje „istina“ o zločinima partizana.  Novo rukovodstvo Saveza udruga antifašista u Karlovačkoj županiji mora oštrije postaviti pitanje novoj vlasti o odgovornosti državnih institucija i lokalnih tijela vlasti u rješavanju ovih i ostalih problema, a nužan je i djelotvorniji angažman svih članova u udrugama.

U izvještaju o radu ukazano je, kako su poglavito posljednje dvije godine bile izuzetno teške u realizaciji aktivnosti i izvršenja zadataka iz programa usljed recesije, uskraćivanja financijskih sredstava iz državnog i proračuna lokalnih tijela vlasti za djelovanje antifašističkih udruga ali i lošega upravljanja državom, kao i neprihvaćanje antifašizma, pa tako i njegovih organizacija.

Na području Korduna koje „pokriva“ Savez udruga antifašista Karlovačke županije je tijekom 1941. godine formirano 60 partizanskih odreda. Na Petrovoj gori je organizirana i prva velika partizanska bolnica u Hrvatskoj, prvi okružni narodnooslobodilački odbor u Hrvatskoj i oformljena prva partizanka brigada u Hrvatskoj. Na tom je području djelovao OK KPH, Glavni štab NOV i PO Hrvatske, ZAVNOH-a, partizanska tiskara. Planovima udruga nastoji se obilježiti ove i druge značajne datume iz Narodnooslobodilačkog rata. Brojni su spomenici osrknavljeni i uništeni. Nastoji se sačuvati spomenička baština. Upozoreno je i na devastiranje spomenika za koje nikada nitko nije odgovarao.

Primjerena je i suradnja sa SABA RH, Zajednicom udruga antifašističkih boraca i anrtifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba, ZUABA Sisačko-moslavačke županije i UABA Velike Kladuše (Bosna i Hercegovina), te Društvom „Josip Broz Tito“.


Oslonac na vlastite snage

Socijalno i materijalno stanje ostarjelog članstva uslijed bolesti, a kod nekih i nepokretnosti, iz dana u dan je sve teže – čulo se u raspravi. Ne mogu više rastezati nedovoljne mirovine za održavanje potrebnog životnog standarda, izgubili su brojna prava, a zakinuti su u nekim zdravstvenim uslugama. Jedino što se moglo učiniti, jesu posjeti u obitelji i telefonski razgovori, poneki dar pažnje, prisutnost u slučaju smrti, pomoć pri smještaju u dom ili bolnicu. U proteklom mandatnom periodu nije dovoljno učinjeno na omasovljenju i pomlađivanju rukovodstva i udruga. Zasigurno, da je i dalje potrebno raditi na omasovljenju i učlanjenju mladih, ali i svih drugih osoba koji se žele uključiti u antifašističke redove – organizirano i tako pomoći daljnjem afirmiranju anrtifašističkih tekovina. Gdje okupiti mlade i sve ostale članove? Antifašisti nemaju adrese. Nemaju računalo, telefone, prostorije za djelovanja. Oslanjaju se na vlastite snage  - članstvo iz svojih stanova komunicira međusobno, s tijelima vlasti, središnjicom SABA RH u Zagrebu…

 

Bojan Mirosavljev

 

Fotos – Radno Predsjedništvo